Poprawna pisownia

żądane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rządane

Niepoprawna pisownia