Niepoprawna pisownia

niewierzyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wierzyła

Poprawna pisownia