Poprawna pisownia

dokonali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do konali

Niepoprawna pisownia