Niepoprawna pisownia

nieuzyskał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uzyskał

Poprawna pisownia