Poprawna pisownia

nieuznanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uznanie

Niepoprawna pisownia