Poprawna pisownia

nieuznania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uznania

Niepoprawna pisownia