Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

monitować

Poprawna pisownia, znaczenie: słownie lub pisemnie przypominać o czymś niezałatwionym; ponaglać; wysyłać monit.


Poprawna pisownia

monitorować

Poprawna pisownia, znaczenie: nadzorować w ciągły sposób jakiś proces, zjawisko lub miejsce.