Niepoprawna pisownia

nieuwierzysz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uwierzysz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwieżysz

Niepoprawna pisownia