Poprawna pisownia

nieuważne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uważne

Niepoprawna pisownia