Niepoprawna pisownia

nieuważam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uważam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuwarzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie uwarzam

Niepoprawna pisownia