Poprawna pisownia

nieuregulowanego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uregulowanego

Niepoprawna pisownia