Poprawna pisownia

nieumyślna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie umyślna

Niepoprawna pisownia