Niepoprawna pisownia

nieuległy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie uległy

Poprawna pisownia