Niepoprawna pisownia

krzykł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krzyknął

Poprawna pisownia