Poprawna pisownia

nieugiętość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ugiętość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugientość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugjętość

Niepoprawna pisownia