Poprawna pisownia

niesterowne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sterowne

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa sterowne.