Poprawna pisownia

niestanowiąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestanowionca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie stanowiąca

Niepoprawna pisownia