Poprawna pisownia

nakłucia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakłócia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na kłucia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakucia

Niepoprawna pisownia