Poprawna pisownia

niestandardowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie ztandardowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieztandardowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie standardowe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako zaprzeczenie.