Poprawna pisownia

niesprawiedliwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zprawiedliwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezprawiedliwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sprawiedliwa

Niepoprawna pisownia