Poprawna pisownia

niesportowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sportowe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.

Niepoprawna pisownia

niezportowe

Niepoprawna pisownia