Niepoprawna pisownia

nefralgiczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

newralgiczna

Poprawna pisownia, znaczenie: kluczowa, istotna dla funkcjonowania czegoś; niebezpieczna lub grożąca powstaniem zagrożenia; dotycząca newralgii.