Poprawna pisownia

newralgiczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nefralgiczna

Niepoprawna pisownia