Niepoprawna pisownia

zfinalizowane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfinalizowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z finalizowane

Niepoprawna pisownia