Poprawna pisownia

niespecjalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie specjalna

Niepoprawna pisownia