Poprawna pisownia

akcentowaniom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

akcętowaniom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcentowanią

Niepoprawna pisownia