Niepoprawna pisownia

niesondziły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie sądziły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesądziły

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie sondziły

Niepoprawna pisownia