Niepoprawna pisownia

niesniszczone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezniszczone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieznirzczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezniżczone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zniszczone

Niepoprawna pisownia