Poprawna pisownia

niesłoni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie słoni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.