Niepoprawna pisownia

nieskradli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie skradli

Poprawna pisownia