Poprawna pisownia

nierozważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rozważna

Niepoprawna pisownia