Niepoprawna pisownia

po prosiło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poprosiło

Poprawna pisownia