Niepoprawna pisownia

nierobiąc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie robiąc

Poprawna pisownia