Poprawna pisownia

nieprzerwani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przerwani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.