Niepoprawna pisownia

nieprzemęcza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przemęcza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przemencza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pszemęcza

Niepoprawna pisownia