Poprawna pisownia

nieprzejezdnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie przejezdnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa przejezdnie.