Poprawna pisownia

nieprzeciętność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieprzecientność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przeciętność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie przecientność

Niepoprawna pisownia