Niepoprawna pisownia

wydłóżenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wydłużenie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wydłurzenie

Niepoprawna pisownia