Niepoprawna pisownia

nieprawo mocnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprawomocnie

Poprawna pisownia, znaczenie: bez posiadania mocy prawnej.


Niepoprawna pisownia

nie prawomocnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie prawo mocnie

Niepoprawna pisownia