Poprawna pisownia

nieprawdy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie prawdy

Niepoprawna pisownia