Niepoprawna pisownia

niepowiedzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie powiedzą

Poprawna pisownia