Niepoprawna pisownia

aniszeli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aniżeli

Poprawna pisownia, znaczenie: przyimek bądź spójnik, który ma za zadanie przyłączać wyrażenie określające podstawę porównania. Synonimy niżeli to: niżeli, niż, niźli.


Niepoprawna pisownia

anirzeli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a niżeli

Niepoprawna pisownia