Poprawna pisownia

niepotwierdzające

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie potwierdzające

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa potwierdzające.