Poprawna pisownia

agonie

Poprawna pisownia, znaczenie: stany poprzedzające zgon, inaczej konania. Przenośnie oznacza również chylenia się ku upadkom, dogorywania, końce.


Niepoprawna pisownia

agonje

Niepoprawna pisownia