Poprawna pisownia

niepopartym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie popartym

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.