Poprawna pisownia

niepomalowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie pomalowani

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.