Niepoprawna pisownia

niepodległoźci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepodległości

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie podległości

Niepoprawna pisownia