Niepoprawna pisownia

charknołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

charknąłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

harknąłem

Niepoprawna pisownia