Poprawna pisownia

nieplanowana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie planowana

Niepoprawna pisownia