Niepoprawna pisownia

niepatrzyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie patrzyli

Poprawna pisownia