Poprawna pisownia

niepalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie palna

Niepoprawna pisownia